černý podklad pro WWW.jpg

Pravidla platná od 1.7.2012

NOVÁ PRAVIDLA (platná od 1. 7. 2012)

Českým překladem anglického slova „obedience" je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod se svým psem postupně devět cviků. Každý z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa. Navíc je tu desátý „cvik" (kromě nejvyšší třídy), který zaměřen na celkový dojem. V nejvyšší kategorii celkový dojem odpadá, místo něj je tu pachová práce.

Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3. V zemích zastřešených pod FCI se obsah jednotlivých zkoušek může lišit, avšak nejvyšší kategorie OB3 musí být vždy stejná, odpovídající mezinárodnímu řádu FCI. Ve všech kategoriích se v naší zemi mohou účastnit i psi nezapsaní v plemenných knihách. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů. Od 1. 7. 2012 musí každý tým složit minimálně jednu zkoušku OB-Z, aby mohl pokračovat dál.

Od 1. 7. 2012 vejde v platnost nový zkušební řád. Řád se dotkne mimo jiné i jednotlivých cviků v kategoriích OB-Z, OB1 a OB2. A proč takové změny? FCI vydalo pokyn pro sjednocení všech řádů OB1 a OB2 v členských zemích - závodníci tak budou moci soutěžit i na jiné než rodné půdě, aniž by své psy museli přeučovat některé cviky. To samozřejmě platí i pro rozhodčí a stewardy. Třída OB-Z se tudíž stává odrazovým můstkem, který je nutné splnit, než se tým vydá na další společnou cestu.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

OB-Z   Cvik (Koef.)

1.          Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu (2)

2.          Chůze u nohy (3)

3.          Odložení do lehu za chůze (3)

4.          Přivolání (3)

5.          Odložení do sedu za chůze (3)

6.          Vyslání do čtverce (3)

7.          Držení aportovací činky (3)

8.          Ovladatelnost na dálku (3)

9.          Skok přes překážku (3)

10.        Všeobecný dojem (2)

OB1     Cvik (Koef.)

1.          Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu (3)

2.          Chůze u nohy (3)

3.          Odložení do stoje za chůze (2)

4.          Přivolání (3)

5.          Odložení do sedu za chůze (2)

6.          Vyslání do čtverce (4)

7.          Aport (3)

8.          Ovladatelnost na dálku (3)

9.          Skok přes překážku (3)

10.        Všeobecný dojem (2)

OB2     Cvik (Koef.).

1.          Odložení vsedě ve skupině, 1 min, psovod v dohledu (2)

2.          Chůze u nohy (3)

3.          Odložení do stoje a do sedu za chůze (3)

4.          Přivolání se zastavením (4)

5.          Vyslání do čtverce (4)

6.          Směrový aport (3)

7.          Pachové rozlišování (4)

8.          Ovladatelnost na dálku (4)

9.          Aport se skokem přes překážku (3)

10.        Všeobecný dojem (2)

OB3     Cvik (Koef.)

1.          Odložení vsedě ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu (3)

2.          Odložení vleže ve skupině, 4 min, psovod v úkrytu (2)

3.          Chůze u nohy (3)

4.          Odložení za pochodu - Stůj, sedni, lehni (3)

5.          Přivolání (4)

6.          Vyslání do čtverce (4)

7.          Směrový aport (3)

8.          Aport přes překážku (3)

9.          Pachové rozlišování (3)

10.        Ovladatelnost na dálku (4)

Toulavé tlapky.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one